Skip to content

Content

SÖK

jobb

Radinn is looking for engineering students with an interest in supply chain mgmt that's looking for a highly ambitious examination project

Translation work opportunities for Swedish native speakers!

Indsatser i højhuse. Formålet med projektet er at få indsamlet og analyseret viden og forskningsbaserede data fra ind og udland, om indsats i forbindelse med brande i højhuse.

Eslövs kommun söker dig som vill undersöka hur man kan sammanföra näringslivet i Eslöv med näringslivet i Lugazi, Uganda. Fokus i projektet är hur man jobbar med miljöteknik.

Perstorps kommun vill ha hjälp att klassificera befintligt vägnät och få förslag på hur kommunen kan utforma vägnätet för att minska miljöpåverkan.

Thomanders Jul i Lund söker en engagerad och driven student som kan hjälpa till att ta fram ett underlag för hur evenemanget kan drivas på ett mer hållbart sätt i framtiden.

Examensarbetet syftar till att göra en omfattande kartläggning av verksamheter och deras resursflöden i och runtom Helsingborg för skapa nya resurssamarbeten i regionen.

If you’d like to join our team and also like to be involved in exciting and challenging work in the cutting edge technology, please send your resume to us.

If you’d like to join our team and also like to be involved in exciting and challenging work in the cutting edge technology, please send your resume to us.

MSc thesis work for one or two engineering students. The work includes 3D modelling of subsurface properties and possibly verification of results by field work.

263 resultat hittades i 0,037 sekunder