Skip to content

Content

SÖK

Jobbagent

Missa inte ditt drömjobb! Håll dig uppdaterad och få e-post när nya positioner inom denna sökning läggs till.

jobb

På jordbruksfastigheten Ekesåker vill man hjälp med ett teoretiskt resonemang kring om det är möjligt att arbeta industriellt med jorden utan att utarma den.

Examensarbetet syftar till att identifiera större företag och organisationer som skulle vara lämpliga för OLIKA att samarbeta med samt vilka mervärden det kan ge båda parter.

 • Exjobb/uppsats hos Miljöbron Skåne
 • Flera arbetsområden
  Företagande & strategi Försäljning & kundrelationer Marknadsföring & kommunikation
 • Helsingborg

Projektet syftar till att studera marknaden för miljövänliga hus utifrån ett kundperspektiv.

 • Exjobb/uppsats hos Miljöbron Skåne
 • Flera arbetsområden
  Företagande & strategi Marknadsföring & kommunikation Kultur & samhälle
 • Höganäs

Examensarbetet syftar till att studera miljöpåverkan från den svenska bokindustrin, med fokus på pappersproduktion, samt studera vad uppfyllande av FSC-kraven gör för miljön.

Examensarbetet syftar till att studera de olika energibehov som finns hos skånska industriföretag. Hur mycket energi används och vilka energislag handlar det om?

 • Exjobb/uppsats hos Miljöbron Skåne
 • Flera arbetsområden
  Ingenjörsvetenskap & teknologi Projekt & drift Klimat, miljö & energi
 • Malmö

Det här examensarbetet syftar till att undersöka reningsgraden i de två rotzonsbäddar som Hustech har anlagt genom provtagning och labanlyser.

Projektet syftar till att undersöka hur effektiv träpulverförbränning är i relation till naturgas. Kan prestanda hos en träpulverpanna uppfylla kemikalieindustrins krav?

Projektet syftar att utreda hur mycket CO2 man sparar genom att rusta upp och återanvända gamla cyklar, möbler och/eller vitvaror istället för att producera nytt.

Examensarbetet syftar till att utveckla metoder för att kunna automatisera analyser av mätdata och identifiera avvikelser i energianvändningen hos Öresundskrafts kunder.

Identify and apply appropriate methods to optimise logistic flow across the supply chain

451 resultat hittades i 0,007 sekunder