Skip to content

Content

SÖK

jobb

Söderåsens miljöförbund vill få hjälp med att hitta ett system för hur Klippans kommun ska hålla sig uppdaterade och arbeta systematiskt med kemikaliefrågor.

Uppgiften syftar till att utreda vilka miljövinster för jordbruket som finns med Sensefarms instrument för mätning av jordfuktighet.

Examensarbetet syftar till att, utifrån resultaten från en analys av branschen och en inledande miljöutredning, ta fram förslag på hur företaget kan arbeta med miljöfrågor.

Företaget ha hjälp med att sammanställa polyesters miljöpåverkan för att se om materialet är ett alternativ för företaget att arbeta med.

Syftet med examensarbetet är att jämföra miljöbelastningen från ett nothäfte i papper med den miljöbelastning som en läsplatta har.

Projektet går ut på att utveckla ett konceptförslag på hur företaget skulle kunna utveckla matturism mellan tre regioner i Italien och Kävlinge (Skåne).

För Bjäre Kraft handlar utmaningen om att finna svar på vad det är som krävs för att skapa ett bra och trovärdigt sätt att marknadsföra sig på utifrån ett benchmarkingperspekt

Projektet innebär att göra en identifiering av områden inom Staffanstorps kommun som potentiellt skulle kunna vara förorenade av PFOS

There is trend within food and packaging industries to develop sustainable packaging products from renewable resources. Starch is a promising candidate ...

Framtidens plogmontering! Hjälp oss att ta fram det optimala sättet att montera jordbruksplogar.

512 resultat hittades i 0,057 sekunder