Skip to content

Content

SÖK

Jobbagent

Missa inte ditt drömjobb! Håll dig uppdaterad och få e-post när nya positioner inom denna sökning läggs till.

jobb

Smurfit Kappa söker en driven student som kan hjälpa företaget att analysera var de höga halterna av Cu, Zn, BOD och COD i produktionsvattnet kommer ifrån.

Bergmark Sustainability söker en driven student som vill analysera hur man kan beräkna miljövinster med lätta sandwichkonstruktioner som används i bl a fatyg och vindkraftverk

Cavotec Connectors söker dig som dels kan analysera avfallshantering/materialåtervinning i verksamheten,dels kan studera möjligheterna att återvinna företagets egna produkter

Cavotec Connectors söker en kunnig student som kan analysera ingående material i företagets produkter för att utreda om där är något som är farligt för miljön.

Eslövs kommun söker en driven student som kan analysera hur man från kommunens sida kan arbeta för att främja grönt entreprenörskap.

Eslövs kommun söker en driven student som kan analysera hur man från kommunens sida kan arbeta för att främja grönt entreprenörskap.

Swerock AB söker en driven student, men kunskaper inom ekonomi, som vill analysera gapet mellan lämnade anbud och genomförda projekt när det gäller sanering av förorenad mark.

Vill du utföra ditt examensjobb i samarbete med ett svenskt offensivt drivmedelsbolag? Var med i vårt projekt med syfte att etablera fler Tanka-stationer i Malmö-regionen.

Castellum AB söker en engagerad student som vill göra en översiktlig riskanalys av företagets fastigheter med utgångspunkt i de problem som kan uppstå med ett förändrat klimat

Castellum AB söker en driven student som vill analysera hur man kan få in "mjuka" värden vid värderingar av miljöcertifierade byggnader.

239 resultat hittades i 0,015 sekunder