Skip to content

Content

SÖK

jobb

Vilka möjligheter finns det att utforma ett energisystem som utifrån lokala förnybara energikällor helt eller delvis kan försörja ny bebyggelse vid Falsterbokanalens norra område i Höllviken?

Projektet syftar till att utreda av hur stor påverkan avfallet har på miljön jämfört med företagets övriga miljöaspekter samt att ta fram en strategi för avfallshanteringen.

Energy Opticon AB söker en engagerad student som kan analysera statistiska samband i fjärrvärmenätet. Variabler som ska analyseras är t ex fjärrvärmelast och flödeshastigheter

Genarps Lådfabrik söker en engagerad och driven student som kan hjälpa företaget att, utifrån erkända akademiska teorier, göra en konkurrentanalys.

Om du vill skriva ditt examensarbete inom en internationell världsledande organisation, är det här din chans. Högst troligen rivstartar det din karriär, eftersom vi frekvent anställer studenter som har skrivit examensarbete hos oss

Om du vill skriva ditt examensarbete inom en internationell världsledande organisation, är det här din chans. Högst troligen rivstartar det din karriär, eftersom vi frekvent anställer studenter som har skrivit examensarbete hos oss.

In this study, The Technical Services Department and Cefur, a center for research and development in Ronneby, want to examine the materials contribution to the indoor environment (i.e. indoor air quality).

Uppgiften består av att ta fram ett förslag på användargränssnitt och uppbyggnad av hur en inspirerande och lekfull applikation, som uppmuntrar till cykling, kan se ut.

Everfresh is interested in getting help to investigate how their growers are working with sustainability issues.

Kommunen vill ha hjälp med att analysera om en testad tekniklösning är ett bra sätt att minska energianvändning på.

327 resultat hittades i 0,020 sekunder