Skip to content

Content

SÖK

jobb

Genarps Lådfabrik söker en engagerad och driven student som kan hjälpa företaget att, utifrån erkända akademiska teorier, göra en konkurrentanalys.

Energy Opticon AB söker en engagerad student som kan analysera statistiska samband i fjärrvärmenätet. Variabler som ska analyseras är t ex fjärrvärmelast och flödeshastigheter

Energy Opticon AB söker en driven student som kan utföra analyser av fjärrvärmenätet med avseende på bl a uppbyggnad, produktionsanläggningar och överföringsbegränsningar.

Inom området vattenbyggnad, vattenkraft och dammsäkerhet söks nu kandidater till examensarbeten i Beijing 2015.

Om du vill skriva ditt examensarbete inom en internationell världsledande organisation, är det här din chans. Högst troligen rivstartar det din karriär, eftersom vi frekvent anställer studenter som har skrivit examensarbete hos oss

Om du vill skriva ditt examensarbete inom en internationell världsledande organisation, är det här din chans. Högst troligen rivstartar det din karriär, eftersom vi frekvent anställer studenter som har skrivit examensarbete hos oss.

Uppgiften består av att ta fram ett förslag på användargränssnitt och uppbyggnad av hur en inspirerande och lekfull applikation, som uppmuntrar till cykling, kan se ut.

Everfresh is interested in getting help to investigate how their growers are working with sustainability issues.

Kommunen vill ha hjälp med att analysera om en testad tekniklösning är ett bra sätt att minska energianvändning på.

357 resultat hittades i 0,005 sekunder