Skip to content

Content

SÖK

jobb

Kartlägga de styrmedel som medlemsstarterna har för att öka andelen biodrivmedel. Befintliga såväl som planerade styrmedel. Språkkunskaper utöver engelska är meriterande.

Detta examensarbete omfattar dels en undersökning över barns attityder kring utvecklingen av tätorter, dels en studie av dagens trender kring hållbar stadsutveckling.

Hur ser nästa generations webbaserade företagarskola ut hos Almi? Vill du vara med att utreda detta i din kandidat, master eller magisteruppsats VT 2015?

Sundplast vill ha hjälp att utreda hur man som företag kan arbeta med lagefterlevnad på så bra och effektivt sätt.

Sundplast har ett antal miljömål uppsatta och står inför funderingen hur man kan arbeta vidare med miljöfrågorna. Hur kan man på bästa sätt kan arbeta med miljömål?

Sundplast har ett antal miljömål uppsatta och står inför funderingen hur man kan arbeta vidare med miljöfrågorna. Hur kan man på bästa sätt kan arbeta med miljömål?

Nu är det återigen dags för DIAKRIT att erbjuda två toppstudenter examensarbete under vårterminen med stor internationell prägel i Stockholm/Bangkok.

Radinn is looking for engineering students with an interest in supply chain mgmt that's looking for a highly ambitious examination project

Translation work opportunities for Swedish native speakers!

Indsatser i højhuse. Formålet med projektet er at få indsamlet og analyseret viden og forskningsbaserede data fra ind og udland, om indsats i forbindelse med brande i højhuse.

248 resultat hittades i 0,064 sekunder