Physical event

Degree Project fair with AI Lund/ Exjobbsmässa med AI Lund

Write your essay in collaboration with a company / Skriv din uppsats i samarbete med ett företag

10 November 16:00 - 18:30 CET

Add to calendar

AF-borgen, Gustafsfoajén, first floor, Sandgatan 2, Lund, Sweden


Organised by Lund University

The event has passed

English below:

 

Ska du skriva uppsats till våren och vill lära dig mer om hur AI kan kopplas till ditt intresseområde? Nu har du chans att träffa företag och organisationer som behöver din hjälp med sina AI-relaterade utmaningar!

 

Den 10 november bjuder nätverket AI Lund vid Lunds universitet in dig till en exjobbsmässa där du får träffa företag och organisationer som erbjuder examensarbeten inom AI. Att skriva sin uppsats i samarbete med ett företag eller en organisation bidrar till värdefulla erfarenheter, kontakter och referenser för din framtida karriär.

 

Evenemanget ger dig möjlighet att:

Lära dig mer om AI och hur det kan kopplas till din uppsats  Nätverka med företag och organisationer inom flertalet branscher  Träffa studenter från andra utbildningar för tvärvetenskapliga samarbeten

 

Under mässan bjuds det på dryck och tilltugg – en perfekt möjlighet för dig att mingla med andra deltagare och utställare på mässan. Evenemanget är helt gratis men föranmälan krävs. Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!

 

Crash course i AI

Vad är artificiell intelligens egentligen? Vanligtvis beskrivs AI som “en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet”. Med hjälp av AI kan tekniska system registrera sin omgivning och behandla informationen som fångas upp och på så sätt lösa olika utmaningar. AI utgör en central del i samhällets digitalisering och kan användas inom många olika branscher och utbildningsområden. Exempelvis går det att studera robotars beteenden utifrån kognitions- eller beteendevetenskap, eller studera AI utifrån ett juridiskt eller humanistiskt perspektiv. Valmöjligheterna är oändliga!

 

 

English:

Are you planning to write your thesis during spring semester and are interested in learning more about how artificial intelligence can be connected to your area of interest? Take the chance to meet with companies and organisations that need your help with their AI-related challenges!

 

On November 10, the AI ​​Lund network at Lund University invites you to a Degree Project fair, where you will have the chance to meet companies and organisations that offer degree projects within AI. Writing your essay in collaboration with a company or organisation contributes to valuable experiences, contacts, and references for your future career. 

 

This event gives you the opportunity to:

Learn more about AI and how it can be connected to your essay Network with companies and organisations within several industries Meet students from other programmes for interdisciplinary collaborations

 

During the event, drinks and snacks are offered – a perfect opportunity for you to mingle with other participants and exhibitors at the fair.

 

The event is free of charge, but pre-registration is required. Limited number of places – first come, first served!

 

Crash course in AI

What exactly is artificial intelligence? AI is commonly described as “the ability of a machine to display human-like traits, such as reasoning, learning, planning and creativity”. With help from AI, technical systems can register their surroundings and process the captured information, and in this way solve various challenges. AI is a central part of digitization in todays’ society and can be used in many research areas and industries. For example, it is possible to study the behaviour of robots based on cognitive or behavioural science, or study AI from a legal or humanistic perspective. The options are endless!


How to get to Degree Project fair with AI Lund/ Exjobbsmässa med AI Lund


Do you want to organise your own virtual event?