Kartläggning av värmesystem och åtgärder at Bucher Emhart Glass Sweden AB

Beskrivning av examensarbetet
Företagets värmesystem är mycket gammalt, ca 40 år och skulle behöva bytas. Vi använder oss av fjärrvärme idag men vi skulle behöva se över om det finns andra alternativ som skulle kunna vara bättre såsom bergvärme exempelvis. Vi har också ett kylbehov i fabriken från maj-september vilket också ska tas med i beräkningen.
Arbetet bör bestå i framtagande av alternativ med perspektiv på miljön samt det bästa ekonomiska alternativet och en kravspecifikation som vi sedan kan gå ut i upphandling med.

Om uppdragsgivaren
Bucher Emhart Glass är världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställninga av bland annat glasflaskor och glasburkar. Bucher Emhart Glass firar mer än 250 år av innovation och har de senaste 50 åren utvecklat vår högteknologiska glasformningsmaskin. Företaget har en internationell prägel då vi är Schweiziskt ägda samt har produktion och försäljning i Europa, USA och Asien. Våra svenska enheter finns i Sundsvall och Örebro.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on MyCareer will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.