Praktikant hos Ramboll Management Consulting hos Ramboll Sverige AB

Utlöper i morgon

Vi erbjuder dig möjligheten att i team med våra konsulter lära dig konsultyrket och vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som Nordens ledande oberoende samhällsrådgivare är vi verksamma inom alla samhällsdomäner och hållbarhetsperspektiv. Vi genomför uppdrag inom policyanalys, utredning, utvärdering, styrning, strategi, affärsutveckling, organisationsutveckling, ansvarsfullt företagande, förändringsledning, beteendeinsikter, tjänstedesign och samhällsekonomi. Vår bredd ger dig möjligheter att tillsammans med din handledare skräddarsy praktikplatsen utifrån vad du kan och vill utveckla dig inom.

För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett genuint samhällsintresse och vill vara en del av en utvecklingsorienterad, generös och prestigelös, men samtidigt högpresterande, miljö.
Till vårens praktikplats söker vi praktikanter med följande inriktningar:

 • 1. Social hållbarhet med fokus sociala investeringar och social finansiering
 • 2. Välfärdspolitik med fokus arbetsmarknad, integration, migration och MR
 • 3. Näringslivspolitik, innovationspolitik, regional utveckling och landsbygdsutveckling
 • 4. Miljömässig hållbarhet med fokus strategisk hållbarhet, klimatstrategi, ESG och taxonomi
 • 5. Samhällsekonomisk analys, ekonomisk hållbarhet och ekonometri
 • 6. Beteendeinsikter, beteendeekonomi och nudging
 • 7. Tjänstedesign, industridesign och visualisering
 • 8. Organisationsutveckling och styrning med fokus myndigheter, kommuner och företag
 • 9. Affärsutveckling, strategi och finansiell analys med fokus offentliga och privata företag
 • 10. Resiliens, krisberedskap, totalförsvar, robusthet, säkerhetsskydd och risk

Eftersom vi ser praktiken som en naturlig rekryteringskanal till vår fortsatta tillväxt, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter. Om du är vår nya Praktikant hos Ramboll Management Consulting - klicka på knappen ”Apply” nedan.

Inviting bright minds

Som vår nya Praktikant hos Ramboll Management Consulting kommer du att vara en del av vår kunskapsmiljö i Stockholm, som består av ett 80-tal konsulter. Våra viktigaste kunder är privata, statliga och kommunala bolag och statliga myndigheter såsom Regeringskansliet, Statskontoret, Trafikverket, Tillväxtverket, Försäkringskassan och Vinnova. Vi arbetar också mycket med kommuner, regioner, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och EU-kommissionen.
Genom våra uppdrag kommer du utveckla din förståelse för hur omställningen till ett hållbart samhälle ser ut i praktiken. Du kommer få god insyn i det offentliga systemet på olika nivåer och hur verksamheter konkret styrs och påverkas av politiska beslut. Arbetet är väldigt varierat, händelserikt och utvecklingsorienterat, och du kommer få känna på konsultrollen på riktigt. Praktiken ger möjlighet till mycket eget ansvar och vi lägger stort fokus på att du som praktikant får vara med och forma din praktiktid hos oss. Du kommer att arbeta nära din handledare som stöttar dig i att utvecklas och successivt ta mer ansvar under praktikperioden. Praktikperiodens längd är 20 veckor (terminsvis).

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Arbeta i uppdragens alla faser, från uppstart med kunden till datainsamling, analys och leverans
 • Successivt testa på att ta delansvar för olika arbetspaket och delleveranser
 • Delta i vårt anbuds- och marknadsarbete
 • Bistå i metod-, verksamhets- och affärsutvecklingsarbete

Utvecklas tillsammans med oss

När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:

 • du läser en utbildning på master- eller kandidatnivå inom relevant utbildning
 • du är ambitiös med goda betyg från din utbildning
 • du genuint vill bidra till en hållbar omställning i samhället
 • du är analytiskt lagd
 • du är självgående och initiativtagande men tycker bäst om att jobba tillsammans i grupp
 • du tycker om en varierande och flexibel arbetsdag

Välkommen till Ramboll Management Consulting

Ramboll Management Consulting är ett av Nordens ledande managementkonsultföretag. Med 600 experter rustar vi företag och samhällen för en hållbar framtid. Vi erbjuder våra kunder konkreta insikter och en global kunskapsbank bestående av våra 16 000 kollegor över hela världen.

Ramboll i Sverige

Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.

Din ansökan

Vänligen ange vilken inriktning på din praktik som du i första respektive andra hand söker. Vi önskar även att du i din ansökan bifogar ett CV, personligt brev samt fullständiga betyg. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Vi kallar sökanden löpande så ansök gärna så snart som möjligt men absolut senast 2021-10-17.