Lund University

Offentlig

20 060 följare

Master Project: Learning Imitation of Demonstrated Behaviors with RL-methods hos Lund University

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.