Praktikant inom kommunikation HT22 hos RFSU

Om praktikplatsen

Som praktikant hos oss får du praktisk erfarenhet och en god inblick i hur det är att jobba med kommunikation och opinionsbildande arbete inom en mindre civilsamhällesorganisation. Praktiken utformas delvis utefter ditt intresse och behov av kompetensutveckling. Du kommer att jobba närmast föreningssekreteraren som är den som har huvudansvar för föreningens kommunikationsarbete som till stor del består utav kommunikation via sociala medier såsom Facebook och Instagram. Vi har nära kontakter med resten av RFSU, såsom förbundskansliets kommunikationsenhet och andra kansliföreningars kommunikationsansvariga. Arbetet utgår från RFSU Stockholms kansli på Alsnögatan 7, Stockholm, men delar av arbetet kan utföras på distans. En del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.

Exempel på uppgifter:

 • Ta fram innehåll till RFSU Stockholms kommunikation, främst i våra sociala medier såsom Facebook och Instagram. Delta i planering och genomförande av kampanjer på sociala medier.
 • Stödja arbetet med marknadsföring och organisering av utåtriktade arrangemang.
 • Bidra till att skapa en struktur för kommunikation, såsom kommunikationsstrategi och -plan, externt och gentemot medlemmar, beslutsfattare och andra relevanta aktörer.
 • Uppdatera och redigera texter samt stillbild och rörlig bild, framför allt på hemsidan samt sociala medier.

Din profil

 • Du delar RFSU:s värderingar samt har grundläggande kunskaper om sexualpolitiska frågor.
 • Du är student inom kommunikation/journalistik/grafisk design eller närliggande.
 • Du har kunskap om och viss erfarenhet av att sprida inlägg och information via sociala medier exempelvis Facebook och Instagram.
 • Du kan använda svenska språket i skrift och tal.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga: kunna skapa och underhålla goda relationer i arbetet samt ha förmåga att bygga förtroende och kommunicera väl med olika målgrupper.
 • Kreativ förmåga: kunna generera och omsätta nya idéer i verksamhet samt lösa uppkomna problem.
 • Initiativförmåga: kunna arbeta självständigt och proaktivt samt på egen hand starta upp, driva och slutföra processer.
 • Organisationsförmåga: ha struktur i arbetet, planera och prioritera arbetsuppgifter och hålla deadlines.

Meriterande

 • Erfarenhet av opinionsbildning, särskilt inom RFSU Stockholms prioriterade frågor för året, se exempelvis vår verksamhetsplan för 2022
 • Erfarenhet av tillgänglig kommunikation, till exempel att skriva målgruppsanpassad text, bildtolkning, skriva på lättare svenska eller liknande.
 • Erfarenhet av antirasistiskt arbete
 • Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn
 • Användarkunskap om webbpubliceringsverktyg
 • Erfarenhet av Mailchimp och Canva Pro

Information och ansökan

Praktiken är heltid på 30 timmar/vecka då RFSU Stockholm har 6 timmars arbetsdag. Du förväntas göra praktiken inom ramen för dina studier. Tillträde möjligt från och med mitten av augusti 2022, slutdatum enligt överenskommelse, men minst 8 veckor. Du är välkommen att inkomma med din ansökan, senast den 8 juni 2021. Du kommer att bli ombedd att registrera dina kontaktuppgifter, svara på några korta frågor samt bifoga ditt CV och personligt brev. I ditt personliga brev ber vi dig att berätta hur du möter kravprofilen och de meriterande erfarenheterna.

 • CV högst 3 sidor
 • Personligt brev högst 2 sidor

Om RFSU Stockholm

Som förening utgår vi från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle, och jobbar för alla människors rätt till en god sexuell hälsa. Vi gör det genom att sprida kunskap och föra normförändrande samtal, möjliggöra engagemang, bilda opinion och påverka beslutsfattare, samt utkräva ansvar i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på lokal nivå. Vi har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Vi sitter i nyrenoverade och tillgänglighetsanpassade lokaler tillsammans med RFSL Stockholm.

RFSU Stockholm är RFSU:s största lokalförening med över en tredjedel av RFSU:s medlemmar, ca 1700 st. Kansliet består av ett 15-tal anställda. Vi jobbar samarbetsinriktat och prestigelöst, och det finns stora möjligheter att själv påverka sina arbetsuppgifter. Läs gärna mer om oss på rfsu.se/stockholm.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Isabel Lind

Föreningssekreterare, RFSU Stockholm

076-883 18 47

isabel.lind@rfsu.se